Monday, October 26, 2009

Candidatii bebelusi.Principalii candidati la presedentie in vremea cind erau si ei copii.
Pentru Academia Catavencu.The main presidential candidates in the days when they were also children. For Catavencu Academy.